Belçika Turistik Vize

Belçika Turistik Vize Başvuruları İçin Gerekli Evrak ve Belgeler

 

Pasaport

Belçika Turistik Vize başvurularında pasaportun geçerliliğinin kabul edilebilmesi için aranan özellikler; 10 yıldan eski- deforme veya yırtık- olmamalı; Belçika seyahatinin dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerlilik süresine sahip ve içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası olmalıdır. Yukarıdaki şartlara uygun olmayan pasaportlar iade edilmektedir.

Varsa, eski pasaportların bütün işlenmiş sayfaların (kimlik bilgileri,geçerlilik süreleri, vizeli ve mühürlü sayfalar vb.) fotokopileri çekilmelidir. 

Belçika Schengen Vize Başvuru Formu

Belçika Turistik Vize başvurusu için doldurulması gereken Belçika Schengen Vize Başvuru Formu; Belçika Konsolosluğu/Elçiliği vize müracaatlarında vize başvuru formunun İngilizce, Fransızca, Almanca veya Flemenkçe dillerinden biri ile doldurulmasını talep etmektedir. Başvuru formunun doldurulmasının ardından konsolosluk yetkilisinin başvuruyu hangi dilde incelemesi isteniyorsa; dil seçim belgesi olarak adlandırılan Sonuç Belgesi’nin de yanıtlanarak birlikte teslimi zorunludur.

ÖNEMLİ:  Ankara Belçika Büyükelçiliği veya İstanbul Belçika Başkonsolosluğu yetkilileri, başvurunun incelenmesinin ardından karar alma aşamasında kişiyi mülakata çağırabilir. Sonuç Belgesi’nde tercih edilen dil ile (İngilizce-Fransızca-Almanca-Flemenkçe) mülakat gerçekleşecektir. 

18 yaş altı (reşit olmayan) başvuru sahipleri için Belçika Schengen Vize Başvuru Formu; anne ve baba tarafından veya vasi tarafından imzalanmalıdır. Başvuru sahibi sadece ebeveynlerin birinin koruması altında ise; bu gerekliliği gösteren belgeler (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik Cüzdan fotokopisi) eklenmelidir.

 

Biometrik Fotoğraf

Belçika Turistik Schengen Vize işlemi için istenilen biometrik fotoğrafın standartları;  başvuru sahibinin pasaportunda daha önce almış olduğu vize işlemlerinde kullanılmamış olması ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir. Fotoğraf, 35mm x 45mm ölçülerinde, arka fonu beyaz ve 2 adet olmalıdır. Kemik çerçeveli gözlük, şapka, şal vb. ile yüzün görünmesini engelleyen herhangi bir aksesuar ile fotoğraf çekimi istenmemektedir. Yüzün boyutu çenenin altından alnına kadar (saçlar dahil) 30 ile 36 mm arasında konumlanmalıdır.


Belçika Turistik Vize Talep Dilekçesi

Belçika Konsolosluğu’na hitaben, Belçika’ya seyahat nedenlerini ve vize talebini bildiren bir Belçika Turistik Vize Talep Dilekçesi: kalış süresi boyunca planlanan detaylı günlük gezi programını açıklayıcı nitelikte olmalıdır. Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

Belçika Turistik Vize Dilekçesi Yazacak Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini- şahsi bilgilerini de içerecek şekilde ve Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak beyan etmelidir.

Belçika Turistik Vize Dilekçesi Yazacak Kişi Kurum/Şirket Çalışanı ise; başvuru sahibinin bağlı bulunduğu Kurum/Şirketin yetkili kişisi tarafından, antetli kağıda, Belçika Konsolosluğu’na hitaben bir vize başvuru yazısı hazırlanmalı ve  yetkili kişi tarafından imza ve kaşelenmelidir. Yazının içeriği; başvuru sahibinin işyerindeki görevi, gidiş amacı, konaklamaya ilişkin bilgiler, seyahatin kim tarafından finanse edileceği, seyahat nedeniyle izinli olduğu tarihler ve seyahat dönüşü görevine devam edeceğini taahhüt etmelidir. Türkiye’deki şirketin iletişim bilgilerinin  eklenmesi önemlidir. Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

Belçika Turistik Vize Dilekçesi Yazacak Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir vize talep dilekçesi olmalıdır. Dilekçe, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

 

Belçika Turistik Vize Dilekçesi Yazacak Kişi Öğrenci İse; Okul yetkililerinin Belçika’ya seyahat tarihlerinde okuldan izinli olduğunu belirten İzin Yazısı. Seyahate sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir Taahhütname sunulmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da evraklara eklenmelidir. Yazı, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmalıdır.

Belçika Turistik Vize Dilekçesi Yazacak Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla veya okulla Belçika’ya seyahat ediyorsa; Belçika Turistik Vize Talep Dilekçesi ile birlikte yukarda ifade edildiği gibi noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname), Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi evraklar arasına eklenmelidir.  

Belçika Turistik Vize Dilekçesi Yazacak Kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı Belçika Turistik Vize Talep Dilekçesi’ne ek olarak sponsor kişinin mali ve mesleki evrakları da birlikte sunulmalıdır. Dilekçe, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Evlenme Cüzdanı fotokopisi başvuru dosyasına ilave edilmesi mecburidir. 

 

Finansal Durumu Belgeleyen Resmi Belgeler 

Belçika Turistik Schengen Vize müracaatında bulunacak şahsın son 3 aylık Maaş Bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

Belçika Konsolosluğu, Belçika’ya seyahat edecek kişinin seyahat masraflarının teminatı olacak bakiyenin, kişi/şirket hesabında görmeyi istemektedir. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı/Dökümü; banka yetkilisinin ıslak imza, kaşesi ve  bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. Banka hesabına bağlı bankamatik kartının fotokopisi ile beraber.

Belçika Turistik Vize başvurusunda bulunacak şahsın emekli olması halinde; son 3 aylık emekli maaş hesap dökümü ve emeklilik belgesinin aslı ve fotokopisini birlikte sunmalıdır. 

Belçika Turistik Vizesi için başvuru sahibinin adına taşınmaz malları olması halinde; Türkiye veya Avrupa’da sahip olduğu gayrimenkullerin resmi belgelerinin (tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri vb) fotokopileri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulunmalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Belçika Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Belçika seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde; bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Mesleki/İş Durumunu Beyan Eden Belgeler

Belçika Turistik Vize Başvurularında Bulunacak Kişinin Kurum/Şirkete bağlılığını gösteren belgeler; Belçika Turist Vizesi müracaatında bulunacak başvuru sahibinin; SGK İşe Giriş Bildirgesi aslı-fotokopisi, SGK Hizmet Dökümü aslı-fotokopisi ve bağlı bulunduğu kurumdan alınan; antetli kağıda, Kurum/şirket yetkilisi tarafından düzenlenmiş İş İzin Belgesi (kaşeli-imzalı).

Belçika Turistik Vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirketin resmi kimliğini  tanımlayan belgeler;

Şirketin Ticaret Odası Kaydı-. 

Şirketin Vergi Levhası fotokopisi- son yıla ait vergi beyanı bilgileri .

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Belçika Turistik Vize işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir. 

İmza Sirküleri fotokopisi- Belçika Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

Kişi Çiftçi ise;  
Bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. Son bir seneye ait tarım veya hayvancılıktan elde ettiği gelire dair satış makbuzları

Kişi Öğrenci ise; 
Güncel tarihli  Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. 

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise;
Belçika’ya seyahat dönüş tarihinden sonra en az  3 ay geçerliliği bulunan T.C. oturma izni belgesinin  fotokopisi

Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Belçika Turistik Vize başvuru sahibinin Belçika seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir. 

Belçika Konsolosluğu, vize başvuru sahibinin Belçika’ya turistik seyahatini tur organizasyonu ile planlanması halinde; otel konaklama bedelinin tümünün ödendiğine dair konfirmasyon belgesini talep etmektedir. Şehir, bölge ve gezilecek yerlerin detaylı bilgisi ile birlikte sunulmalıdır.

Belçika Konsolosluğu yetkilileri, Belçika’da konaklamanın bir akraba veya arkadaş yanında olması halinde; Belçika’daki misafir eden kişiden bir dilekçe talep etmektedir. Belçika’daki kişinin misafir ediş süresi, adres, telefon numarası gibi bilgileri içeren yazıyı, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazması gereklidir. Belçika Kimlik fotokopisi mutlaka dilekçeye eklenmelidir.  

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan belge

Belçika Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Belçika seyahat süresini kapsayan; ülkeye geri dönüş, acil tıbbi bakım ya da acil hastane bakımı masraflarını kapsayan, 30.000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

DİKKAT! Belçika Turistik Schengen Vizesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu sayfada yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okumaları rica olunur. Bu sayfada yer alan bilgiler ve talimatlar,başvuru dosyanızı olabildiğince doğru ve tam bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Belçika Konsolosluğu veya Belçika Büyükelçiliği’ne vize müracaatında, eksik veya yanlış belgelerin teslim edilmesi sebebiyle doğabilecek  gecikme veya reddedilme riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Önemli Not : Ankara Belçika Büyükelçiliği, başvuru sahiplerinin pasaportlarında, son 10 yıl içerisinde Amerika-Kanada-İngiltere veya Schengen vizesi bulunmaması halinde, vize müracaatlarının şahsen yapılma şartını koşmaktadır. Ancak bir grup veya bir aile olarak vize başvurusu yapılacak ise, o grup veya aileden bir kişinin diğer kişilerin evraklarını getirmesi yeterli olacaktır.Fakat formlardaki imza vs. eksiksiz olmalıdır aksi taktirde başvuru kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belçika Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: turkey.diplomatie.belgium.be