Belçika Aile Ziyareti Vizesi

Belçika Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi İçin Gerekli Evraklar

 • Pasaport

Belçika Schengen Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde pasaportta aranan geçerlilik koşulları; 10 yıldan eski - deforme veya yırtık- olmamalı; Belçika seyahatinin dönüş tarihinden itibaren en az 3 ay daha geçerlilik süresine sahip ve içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası olmalıdır. Yukarıdaki şartlara uygun olmayan pasaportlar, işlem yapılmadan iade edilmektedir. 
Varsa, eski pasaportların bütün işlenmiş sayfaların (kimlik bilgileri,geçerlilik süreleri, vizeli ve mühürlü sayfalar vb.) fotokopileri çekilmelidir.
Önemli Not: Ankara Belçika Büyükelçiliği’ne yapılan Belçika aile/arkadaş ziyareti vize başvurularında, son 10 yıl içerisinde Amerika, Kanada, İngiltere veya Schengen vizesi olmayanların şahsen başvuruda bulunma şartı aranmaktadır.

 • Belçika Schengen Vize Başvuru Formu ve Sonuç Belgesi

Belçika Schengen Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu için doldurulması gereken Belçika Schengen Vize Başvuru Formu; Belçika Konsolosluğu vize müracaatlarında İngilizce, Fransızca, Almanca veya Flemenkçe dillerinden biri ile doldurulmasını talep etmektedir. Başvuru formunun doldurulmasının ardından konsolosluk yetkilisinin başvuruyu hangi dilde incelemesi isteniyorsa; dil seçim belgesi olarak adlandırılan Sonuç Belgesi’nin de yanıtlanarak birlikte teslimi zorunludur.
ÖNEMLİ: Ankara Belçika Büyükelçiliği veya İstanbul Belçika Başkonsolosluğu yetkilileri, başvurunun incelenmesinin ardından karar alma aşamasında kişiyi mülakata çağırabilir. Sonuç Belgesi’nde tercih edilen dil ile (İngilizce-Fransızca-Almanca-Flemenkçe) mülakat gerçekleştirilmektedir.

 • Biometrik Fotoğraf

Belçika Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemi için istenilen fotoğrafın standartları;  başvuru sahibinin pasaportunda daha önce almış olduğu vize işlemlerinde kullanılmamış ve 6 aydan eski olmamalıdır. Fotoğraf, 35 mm x 45mm ölçülerinde, arka fonu beyaz ve 2 adet olmalıdır. Kemik çerçeveli gözlük, şapka, şal vb. ile yüzün görünmesini engelleyen herhangi bir aksesuar ile fotoğraf çekimi istenmemektedir.
Not: Fotoğrafın arkasına isim soyisim yazılmalıdır.

 • Belçika Aile /Arkadaş Ziyareti Vize Talep Dilekçesi

Belçika’ya davet edilen vize başvuru sahibinin adına düzenlenmiş bir dilekçe: davet eden kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, davet eden kişiyle akrabalık derecesi, seyahat sebebi, seyahat tarihleri, konaklama bilgisi ve masrafların kimin tarafından karşılanacağını belirten  açıklayıcı şekilde hazırlanmalıdır.
NOT: Belçika’ya davet edilen kişi arkadaş ise; davet  eden kişinin iletişim bilgileri ve kalış süresinin yer aldığı, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmış dilekçe sunulmalıdır.
Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe
Belçika Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Belçika seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde; bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

 • Belçika Aile/Akraba Ziyareti Vize Davetiyesi

Belçika Aile/Arkadaş Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi adına düzenlenmiş Davetiye; Belçika’daki Belediye’den alınmış orijinal bir nüsha olmalıdır. (Annexe 3Bis/Bijlage 3Bis)

 • Belçika’ya davet eden kişinin Oturum Kartı veya Kimlik Kartı fotokopisi.

Davet eden kişinin Belçika Belediyesi’nden alması gereken Aile Toplum Kağıdı (aslı).

 • Belçika’ya davet eden kişinin gelir belgeleri: kişi çalışan ise; son 3 aylık maaş bordrosu; kişi serbest çalışan ise; son yıla ait Vergi Beyannamesi (tüm sayfaların fotokopisi); kişi emekli ise; son emekli maaşının fişi; kişi sosyal yardım veya işsizlik maaşı alıyor ise; son 3 aylık ödeme kanıtı.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Belçika Aile/Akraba Ziyareti Vize başvurusu yapan kişi ile davet eden kişi ile akrabalık bağını kanıtlaması için Nüfus Müdürlüğü’nden Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği alınmalıdır.

 • Finansal Durumu Belgeleyen Resmi Belgeler

Belçika Aile/Arkadaş Ziyareti Vize müracaatında bulunacak şahsın son 3 aylık Maaş Bordrosu; bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.
Belçika Konsolosluğu, Belçika’ya seyahat edecek kişinin seyahat masraflarının teminatı olacak bakiyenin; kişi/şirket hesabında görmeyi istemektedir. Buna göre; son 3 aylık aktif hesap hareketini gösteren Banka Hesap Cüzdanı/Dökümü; banka yetkilisinin ıslak imza, kaşesi ve  bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalıdır. Banka hesabına bağlı bankamatik kartının fotokopisi ile beraber.

 • Mesleki/İş Durumunu Beyan Eden Belgeler
 1. Belçika Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibinin Kurum/Şirkete bağlılığını gösteren belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi aslı-fotokopisi, SGK Hizmet Dökümü aslı-fotokopisi. Çalıştığı kurum/şirket alınmış, İngilizce olarak yazılmış Garanti Yazısı ve/veya İşyeri İzin Belgesi
 2. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize başvurusu yapan kişi İşveren ise; Şirketinin antetli kağıdına seyahat planını, amacını ve şirketteki ortaklık/pozisyonunu anlatan bir dilekçe, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 3. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize işlemi yapan kişi Emekli ise; emekli maaş hesap cüzdanı aslı ve fotokopisi ile emeklilik kartının aslı-fotokopisi gereklidir.
 4. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize başvurusu yapan kişi Çiftçi ise; bağlı olduğu Ziraat Odası tarafından verilmiş Çiftçi Belgesi aslı ve fotokopisi. Son bir seneye ait tarım veya hayvancılıktan elde ettiği gelire dair satış makbuzları
 5. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize işlemini yapan kişi Öğrenci ise; Öğrenci Belgesi aslı ve fotokopisi. Okuldan İzin Belgesi. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da evraklara eklenmelidir.
 6. Öğrenci reşit değil ise; Belçika’ya yalnız seyahat ediyorsa; noter tasdikli izin belgesi (Muvaffakatname). Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi evraklar arasına eklenmelidir.

  NOT: Ebeveynlerden biri ile seyahat ediyor ise; seyahat etmeyen ebeveynden Muvaffakatname alınmalıdır.

 7. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize işlemi yapan kişi Ev Hanımı ise; başvuru sahibine seyahat masrafları için eşi sponsor oluyorsa, seyahat planını ve seyahatin sponsoru olduğunu açıklayıcı bir yazı ile birlikte sponsor olan 1. dereceden akrabanınn mali ve mesleki evrakları sunulmalıdır. Dilekçe, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazılmalıdır. Evlenme Cüzdanı fotokopisi başvuru dosyasına ilave edilmesi mecburidir.
 8. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize başvurusu yapan kişi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. 
 9. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize müracaatında bulunacak kişi yabancı uyruklu vatandaş ise; Belçika’ya seyahat dönüş tarihinden sonra en az  3 ay geçerliliği bulunan T.C. oturma izninin  fotokopisi
 10. Belçika aile/arkadaş ziyareti vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkete ait resmi kimliğini tanımlayan belgeler;
 • Şirketin Ticaret Odası Kaydı fotokopisi
 • Şirketin Vergi Levhası - son yıla ait vergi beyanı bilgileri .
 • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi- Belçika aile/arkadaş ziyareti vize işleminde bulunan başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkette isim ve ünvan değişikliği varsa Sicil Gazetesi bu bilgileri içermelidir.
 • İmza Sirküleri fotokopisi - Belçika aile/arkadaş ziyareti vize işleminde bulunan kişinin bağlı bulunduğu şirkette imza yetkisi olan kişilerin imza yetkisini göstermelidir.

Belçika Aile Ziyareti Vizesi

 • Seyahat Planını Destekleyen Belgeler

Belçika aile/arkadaş ziyareti vize başvuru sahibinin Belçika seyahat tarihlerini içeren; ulaşım ve konaklama planını teyit edici rezervasyon bilgilerini sunması önemlidir. Gidiş/dönüş uçak bilet rezervasyonu veya özel araç ile seyahat edilecek olması halinde; araç ruhsatı, seyahat tarihlerini kapsayan yeşil sigorta ve uluslar arası ehliyet (orijinal) ibraz edilmelidir.

Belçika Konsolosluğu yetkilileri, Belçika’da konaklamanın bir akraba veya arkadaş yanında olması halinde; Belçika’daki misafir eden kişiden bir dilekçe talep etmektedir. Belçika’daki kişinin misafir ediş süresi, adres, telefon numarası gibi bilgileri içeren yazıyı, Belçika resmi dillerinden birisinde veya İngilizce olarak yazması gereklidir. Belçika Kimlik fotokopisi mutlaka dilekçeye eklenmelidir. 

 • Seyahat Sağlık Sigortası

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanan belge; Belçika seyahat süresini kapsayan, ayakta-yatakta bütün tedavi masraflarını, hastalık ve vefat halinde cenazenin ülkeye nakil masraflarını kapsayan, 30.000 € teminat tutarında, Schengen bölgesinde geçerlilik ibaresi bulunan, seyahat süresinin minimum tamamını kapsayan, orijinal seyahat sağlık sigortası.

DİKKAT! Belçika Aile/Arkadaş Ziyaret Vizesine başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu sayfada yer alan bilgileri dikkatli bir şekilde okumaları rica olunur. Bu sayfada yer alan bilgiler ve talimatlar,başvuru dosyanızı olabildiğince doğru ve tam bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Belçika Konsolosluğu veya Belçika Büyükelçiliği’ne vize müracaatında, eksik veya yanlış belgelerin teslim edilmesi sebebiyle doğabilecek  gecikme veya reddedilme riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Belçika Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: turkey.diplomatie.belgium.be